Wirehejsevogn med entreprenør container.

Wirehejsevogn med entreprenør container.